Qty:

Nutri-Bon White Polypropylene Medium Weight Cutlery - Fork

Item # FORKS MEDIUM

Polypropylene medium weight cutlery.

Fork, 10/100/cs
Manufacturers Item #3640